venac za svadbu
Jeca
22.07.2016
Običaj u Srbiji je da se napravi luk iznad kapije ili ulaznih vrata gde će stajati dekoracija.
Ostali sadržaj autora