Cvetni venac za kapiju/vrata
Jeca
23.07.2016
Mladina kapija se kiti svežim cvećem ili tilom u obliku cvetova, a može i da se dekoriše raznim ukrasnim mašnama. Tako okićena kapija se dugo čuva posle venčanja i reprezentuje odlazak devojke iz kuće svojih roditelja.
Ostali sadržaj autora