Šišarka
Jeca
25.07.2016
Šišarka je kratak izdanak četinara,koji nosi reproduktivne organe (plodne listiće, sporofile). Postoje muške i ženske šišarke.
Ostali sadržaj autora