Negotin
Jeca
27.07.2016
Banova apoteka i bunar u centru Negotina. Banova apoteka izgradjena je 1906.god. Apotekar Petar Ban stoji na ulaznim vratima apoteke. Ovazgrada je i danas dobro očuvana i zaštićena i predstavlja jednu od najlepših Zgrada u Negotinu.
Ostali sadržaj autora